Gegevens- en privacybeleid

Door hairlust.nl te gebruiken, ga je ermee akkoord dat wij je persoonlijke informatie behandelen in overeenstemming met ons gegevensbeleid zoals hieronder uiteengezet, en we zijn ons bewust van de noodzaak van passende bescherming en degelijkheid.

Persoonlijke informatie omvat alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, inclusief, maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, leeftijd, geslacht, woonadres of ander fysiek adres, e-mailadres of andere contactinformatie, gerelateerd aan zijn of haar privé woonplaats of werkplek. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij? Over het algemeen kun je de website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken. Hairlust heeft echter wat persoonlijke informatie nodig om met je te kunnen handelen en nieuws en andere diensten aan je te kunnen leveren via e-mail en sms. Het bedrijf verzamelt alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens.

In ons privacybeleid staat dat we, om een overeenkomst met je te sluiten, de volgende informatie nodig hebben: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Het bedrijf verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie over je van een derde partij en slaat geen informatie op over betaalmiddelen, bijvoorbeeld kaartnummers op betaalkaarten, bankrekeningnummers en dergelijke. De datacontroller kan gecontacteerd worden via onze klantenservice.

Met wie delen we persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie die wordt ingediend bij Hairlust ApS wordt alleen bekendgemaakt aan:

 • De interne afdelingen van het bedrijf. We hebben duidelijke richtlijnen over wie hier toegang toe heeft. Alleen de beheerders van de online winkels en pakketbeheerders hebben toegang tot de informatie om klanten te helpen met vragen over de levering, het product, enz. 
 • Geselecteerde en vertrouwde derde partijen die je persoonlijke informatie kunnen gebruiken om de producten of diensten te leveren die je hebt besteld.
 • Zakelijke partners om je gebruikersaccount te kunnen registreren en te onderhouden.

Om Hairlust verder te ontwikkelen en te verbeteren, verzamelen we statistieken over hoe je de website gebruikt. Persoonlijke gegevens worden geregistreerd bij Hairlust ApS en gedurende vijf jaar bewaard, waarna de informatie wordt gewist.

We werken alleen met gegevensverwerkers in de EU of in landen die je gegevens voldoende kunnen beschermen. Als geregistreerde klant bij Hairlust ApS heb je altijd het recht om je objecten naar registratie en verwerking te sturen. Je hebt ook het recht op toegang tot de informatie waarover wij beschikken over je. Deze rechten zijn in overeenstemming met de AVG. Adresseer verzoeken en vragen alsjeblieft aan info@hairlust.nl.

Waar gebruiken we de persoonlijke informatie voor?

We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor/om:

 • Het mogelijk maken van je aankoop via ons online bedrijf (levering van je bestellingen, enz.)
 • Het registreren en onderhouden van je profiel
 • Je de kans te geven om deel te nemen aan bepaalde diensten - bijvoorbeeld om je aan te melden voor wedstrijden of online campagnes
 • Je producten / bestelling naar je te sturen
 • Veilige activiteiten en een goede klantenservice bij onze online business

Toegang tot je informatie:

  Je hebt het recht om te weten welke informatie wij over je hebben geregistreerd. Als je deze informatie wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via info@hairlust.nl. Je kunt ook contact met ons opnemen via hetzelfde adres als je de onjuiste informatie wilt corrigeren of wissen.

  Klarna

  Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.

  Cookies

  De website maakt gebruik van "cookies", dat is een bestand dat op jouw computer, mobiele telefoon of vergelijkbaar apparaat wordt opgeslagen om deze te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken op te stellen en advertenties te richten. Cookies kunnen geen schadelijke code bevatten, zoals virussen.

  Tijdslimieten voor het bewaren van persoonsgegevens

  Hairlust ApS slaat persoonlijke informatie op die is geregistreerd bij Hairlust ApS en bewaart de gegevens gedurende vijf jaar om te voldoen aan wettelijke bepalingen, waarna de informatie is verwijderd. Andere gegevens, die worden gebruikt om een bestelling af te leveren en niet langer nodig zijn na levering, worden na 14 dagen verwijderd.

  Het recht om de toestemming in te trekken

  Je hebt het recht om te weten welke informatie wij over je hebben geregistreerd. Je hebt ook het recht om op elk gewenst moment je toestemming in te trekken. Als je informatie wilt ontvangen of je toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via info@hairlust.nl. Als je ervoor kiest om je toestemming in te trekken, heeft dit geen invloed op de legaliteit van onze verwerking van je persoonlijke gegevens op basis van je voorafgaande toestemming en tot het moment van de intrekking. Als je je toestemming intrekt, is deze vanaf dat moment van kracht. Je hebt altijd het recht om onjuiste informatie te laten corrigeren.

  Jouw privacyrechten

  De huidige regels voor gegevensbescherming bieden je een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door een bedrijf. Neem contact met ons op als je van jouw rechten gebruik wilt maken.

  Recht op informatie en inzage:
  Je hebt het recht om de informatie die wij over je verwerken en hoe wij je gegevens verwerken te inspecteren.

  Recht op rectificatie:
  Je hebt het recht om incorrecte informatie over je te laten corrigeren.

  Recht van vergetelheid:
  In bepaalde gevallen hebt je het recht om de verwijdering van informatie over jou te verzoeken voordat onze algemene verwijderingstijd is verstreken.

  Recht op beperking van de verwerking:
  In sommige gevallen hebt je het recht om beperking van de verwerking te vragen. Als je over dit recht beschikt, zullen wij je informatie alleen - met uitzondering van opslag - kunnen verwerken met jouw toestemming of met het doel om wettelijke claims vast te stellen, te handhaven of te verdedigen, of om een ​​persoon te beschermen of een belangrijk openbaar belang.

  Recht van bezwaar:
  In sommige gevallen heb je het recht om bezwaar te maken tegen onze anderszins legitieme verwerking van je persoonlijke gegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je informatie voor direct marketing.

  Recht op dataportabiliteit:
  Je hebt in bepaalde gevallen het recht om je persoonlijke informatie in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze persoonlijke gegevens ongehinderd naar een andere controller te laten sturen.

  Als je vragen hebt over dit Privacybeleid of gebruik wilt maken van bepaalde rechten neem dan contact op met info@hairlust.nl. Je kunt meer lezen over je privacyrechten op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Klacht indienen bij de databescherming autoriteit

  Je hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Unie als je niet tevreden bent met de manier waarop wij je persoonlijke gegevens verwerken.

  Ons gegevens- en privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 30 maart 2021.